bg

Инициативи

Текущи кампании

Kампанията #COVIDONOMICS се развива в социалните мрежи Facebook и Twitter и има за цел да предоставя кратки експертни анализи на икономическите и финансови последствия за България и ЕС от пандемията от COVID-19. Кампанията се фокусира върху мерките от ЕС и държавите членки, както и новите възможности, които стоят пред икономиките по време на кризата и след като тя отмине. 

 

Анализите се предоставят на английски и български език, като българската версия е достъпна на страницата на Цветелина Пенкова във Facebook , а английската  - в Twitter. Кампанията няма краен срок.

 

Анализи може да прочете и тук: Медийни публикации

Социални медии -  Live Chats

Ситуацията с КОВИД-19, налага прилагането на нови методи за работа и комуникация.

 

Цветелина Пенкова провежда ежеседмични разговори в социалните мрежи Instagram и Facebook с нейните последователи. Всяка седмица темата на разговора се определя от актуалните събития на територията на България и ЕС, а понякога се избира от последователите, на които са предоставени две или повече теми. Кампанията има за цел да предостави алтернативен начин за общуване на граждани с евродепутата в момент на социално дистанциране и невъзможност за провеждане на лични срещи. 

 

По време на излъчванията Цветелина кани и гости, които да обсъждат заедно с нея конкретна тема. Всеки има възможност да задава въпроси или да отправя коментари към Цветелина и нейния гост и по този начин да бъде активен участник в дискусията. Часът и социалната мрежа, в която ще се проведе ежеседмичния разговор се оповестяват в социалните мрежи – в профилите на Цветелина Пенкова в началото на всяка седмица.

Информационна кампания „Европейския съюз  - структура, функции и възможности за българските граждани“

Информационната кампания запознава хората с дейността на Европейския съюз, структурата и органите му. Специално внимание се отделя на Европейския парламент, комисиите, в които членува Цветелина Пенкова и работата ѝ като представител на България в Европейския парламент. Стремежът е да се предостави на българските граждани на по-ясна и детайлна картина за това какви възможности, стоят пред всеки човек за комуникация с европейските институции, подаване на жалби, оплаквания и получаване на информация. 

 

Кампанията има за цел да създаде разбиране за функциите на членовете на Европейския парламент и да създаде по-пряка връзка в съзнанието на гражданите между структурите на местно самоуправление и администрация, правителство и дейността на членовете на Европейския парламент. Кампанията откроява влиянието на институциите на Европейския съюз върху подобряване на качеството на живот на гражданите на различните държави членки. Тя се провежда в различни градове и села на територията на България. Времето и мястото на всяка конкретна среща се оповестява от Цветелина Пенкова в Facebook.

Минали кампании

Онлайн кампанията #PRAYATHOME (моли се вкъщи) стартира на 7 април 2020 година  - Световния ден на здравето и професионалния празник на здравния работник. Кампанията се реализира в социалните мрежи и бе насочена към всички български граждани. Цветелина Пенкова отправи апел към гражданите да бъдат отговорни по време на великденските празници и да ги прекарат вкъщи със своите близки и да се молят вкъщи по време празниците, за да не се загуби ефекта от успешно прилаганите ограничителни мерки в България по време на пандемията от КОВИД-19.

 

Кампанията се проведе с подкрепата на популярни личности от артистичните среди (музиканти, актьори, хора на изкуството), инфлуенсъри, спортисти, медици, журналисти и политици. Всички те поставиха бяла маска с червен надпис #PRAYATHOME на лицето си и качиха снимката в техните профили в социалните мрежи, за да достигне до голяма част от обществото.

 

Мотото на кампанията #PRAYATHOME придоби широка популярност, достигайки до хиляди хора в социалните мрежи и все повече се включиха в инициативата, за да помогнат за  разпространението ѝ.

 

Кампанията приключи на 19 април 2020 г., след края на великденските празници. Всички, които подкрепиха кампанията на Цветелина Пенкова, можете да намерите в Instagram профила и в акцента #PRAYATHOME.