bg

Екип

Екип Брюксел

Михаел Михов

Михаел Михов е магистър по европейски науки и дипломация на ЕС на Колежа на Европа, Брюж, Белгия, международни икономически отношения, направление глобализация и публични политики и бакалавър по политически науки на Брюкселски свободен университет, Белгия.

 

В екипа на Цветелина Пенкова отговаря за Комисия по регионално развитие, Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите и Делегацията за връзки с Япония, както и за Делегацията за връзки със страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

 

Работата му е насочена върху следните теми - Европейските структурни и инвестиционни фондове; енергийна политика - възобновяема и атомна енергетика, трансевропейските енергийни мрежи; финансова и парична политика - макро-икономическо развитие и присъединяване на България към еврозоната; Европейски зелен пакт - Механизъм за справедлив преход; Индустриална политика - тежка и лека промишленост.

 

 

Яна Банковска

Яна Банковска е магистър по международни отношения на университетската мрежа - Одисе, Белгия и бакалавър по икономика и управление на Университета Пиер Мендез Франс, Гренобъл, Франция.

 

В екипа на Цветелина Пенкова отговаря за Комисия по бюджетен контрол и Комисия по промишленост , изследвания и енергетика. Отговаря за темите, свързани с цифровите технологии - защитата на личните данни и поверителността, облачните технологии, блокчейн, изкуствения интелект и роботиката, електронна идентификация, плащанията и цифровите мрежи. 

 

Развива връзките с институциите на ЕС и държавите-членки (кабинети на комисарите, генерални дирекции и отдели, постоянни представителства, и агенциите на Европейския Съюз) и други заинтересовани страни (индустриални асоциации, ИТ сектор, промишленост, критични оператори , потребители и академични среди).

 

 

Кристиан Григоров

Кристиан Григоров e магистър по европейско право на Университета в Маастрихт, Нидерландия. Бакалавър по право на Университета в Уестминстър, Лондон, Великобритания и бакалавър по международно право на Университета в Маастрихт, Нидерландия.

 

В екипа на Цветелина Пенкова отговаря за Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите, Комисия по бюджетен контрол, Комисия по промишленост, изследвания и енергетика и Делегацията за връзки с Сърбия.

 

Работата му е свързана с темите за правилното функциониране на единния пазар и гарантирането правата и предоставяне на по-силна защита на потребителите; с цифровите технологии, изкуствения интелект, блокчейн и криптовалути; Брекзит и бъдещите отношения между Великобритания и Европейския съюз; предприсъединителните преговори между Сърбия и Европейския съюз.

 

 

Екип София

Никола Митов

Никола Митов е магистър по национална и международна сигурност на НБУ, София.

 

В екипа на Цветелина Пенкова отговаря за „Информационен център София“, организира и поддържа контактите с организации от сферата на индустрията и здравеопазването, представителите на Дипломатическия корпус, политически, неправителствени и благотворителни организации. Съдейства с експертна и техническа подготовка по теми като Зеления пакт, Брекзит, Двоен стандарт при храните, Българи зад граница и др.

Еньо Савов

Еньо Савов е доктор по международно право и доктор по международни отношения на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград.

 

В екипа на Цветелина Пенкова отговаря за „Информационен център София“, връзките с Дипломатическия корпус, Народното събрание, правителствени и неправителствени организации. Подпомага дейността на евродепутата с експертиза в областта на юридическите и икономическите въпроси.

 

 

Екип Силистра

Михаела Попазова

Михаела Попазова е бакалавър по международен Бизнес на английски език в Икономически Университет, Варна.

 

В екипа на Цветелина Пенкова отговаря за „Информационен център Силистра“, страницата в интернет, дизайн и визия на публикациите, монтаж и обработка на видеа, свързани с евродепутата.

Стилиян Стойчев

Стилиян Стойчев е магистър по български език и литература и история на Великотърновския университет.

 

В екипа на Цветелина Пенкова отговаря за „Информационен център Силистра“, подготвя анализи и коментари в областта на труда и социалната политика, здравеопазването и образованието.

Външни експерти

Теодор Славев

Теодор Славев е доктор по политически науки на Университет за национално и световно стопанство (УНСС). Специализирал е в Полша и САЩ.

 

В екипа на Цветелина Пенкова отговаря за подготовката на политологични анализи в областта на българската и европейската политическа система и законодателен процес, както и за провеждането на количествени и качествени изследвания.

 

Има богат опит в неправителствения сектор, изследователски организации и държавната администрация.