bg

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние, собственикът на Сайта и нейният екип, се отнасяме сериозно към защитата на вашата поверителност и вашите лични данни. Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с настоящата Политика за поверителност, както и приложимите разпоредби за защита на данните, по-специално европейският Общ регламент за защита на данните (GDPR) и българският Закон за защита на личните данни. С тази Политика бихме искали да Ви информираме за обхвата, начина и вида на обработката на данни във връзка с използването на Сайта.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ 

Сайтът е създаден за информационни цели и ние не събираме лични данни, с изключение на случаите посочени по-долу. 
Информация, която вие ни предоставят
Когато решите да използвате формата ни за контакт, вие ни предоставяте:
   • имена
   • имейл адрес
Лог файлове
Както важи за повечето уебсайтове, ние събираме определена информация автоматично и я съхраняваме в лог файлове. Тази информация включва IP адреси, тип браузър, доставчик на интернет-услуги (“ISP”), препращащи/изходни страници, операционна система, печат за дата / час и данни за кликване. Ние използваме тази информация, за да поддържаме и подобряваме работата на Сайта.

Бисквитки

Какво представляват бисквитките? “Бисквитките” са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.
Защо използваме бисквитки? Подобно на повечето уебсайтове, ние използваме бисквитки за най-различни цели, за да подобрим вашето онлайн изживяване, но конкретно използваме бисквитки на Сайта за следните цели:
Функционални - Ние използваме тези бисквитки, за да следим работата на нашия Сайт и да подобрим вашето сърфиране.

Съществени - Ние използваме бисквитки на браузъра, които са необходими, за да работи Сайта по предназначение. Например, ние съхраняваме вашите предпочитания за събиране на данни за уебсайтове, за да можем да ги почитаме, когато се върнете на нашия Сайт. Можете да деактивирате тези бисквитки в настройките на вашия браузър / устройство, но ако направите това, сайтът / приложението може да не работи по предназначение.

Сигурност - Използваме бисквитки, за да ограничим определени видове кибератаки.

Предотвратяване на измами / спам - Използваме бисквитки по време на проверки за измами и разследвания. Понякога проследяването  от бисквитките / устройствата се случват чрез трети страни-доставчици, друг път ние използваме собствените си индекси, за да идентифицираме дейност, свързана с конкретни бисквитки.

Как да управлявате вашите преференции за бисквитки  

Законът гласи, че можем да съхраняваме бисквитки на вашето устройство, ако те са строго необходими за работата на Сайта. За всички останали видове бисквитки се нуждаем от вашето разрешение.
Потребителите могат да управляват предпочитанията за бисквитките директно от собствения си браузър и да предотвратяват - например, трети страни да инсталират бисквитки.
Чрез предпочитанията на браузъра е възможно също да изтриете бисквитки, инсталирани в миналото, включително бисквитките, които може да са запазили първоначалното съгласие за инсталиране на бисквитки от този уебсайт.
Например потребителите могат да намерят информация за това как да управляват бисквитките в най-често използваните браузъри на следните адреси: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Internet Explorer.
По отношение на бисквитките, инсталирани от трети страни, потребителите могат да управляват своите предпочитания и да оттеглят съгласието си, като кликнат върху съответната връзка за отказ (ако е предвидена), като използват средствата, предоставени в политиката за поверителност на третата страна, или като се свържат с третата страна.
Независимо от горното, собственикът на сайта уведомява, че потребителите могат да следват инструкциите, предоставени в последващо свързани инициативи на EDAA (ЕС), или други подобни услуги. Подобни инициативи позволяват на потребителите да избират своите предпочитания за проследяване на повечето рекламни инструменти. Собственикът на Сайта препоръчва на потребителите да използват тези ресурси в допълнение към информацията, предоставена в този документ.

ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Молим да не ни изпращате и не разкривате никакви чувствителни лични данни (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, религия или други убеждения, здравословно или медицинско състояние, криминално положение или членство в профсъюзи) на или през Сайта или по друг начин на нас.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ако ни изпратите въпрос, коментар, отговор, оплакване или комплимент - например по имейл, социални медии или телефон - ще използваме вашите данни, за да ви предоставим отговор. Вие доброволно споделяте своите данни, като се свържете с нас. В интерес на Собственика на Сайта обработваме вашите данни, за да ви предоставим отговор.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние разкриваме вашите лични данни на:
   • Екипът на Собственика на Сайта, съконтрагенти и свързаните със Собственика организации: Собственикът на Сайта разкрива лична информация и нелична информация само на своя екип, както и на тези на нейни съконтрагенти и свързани организации, които (i) трябва да знаят тази информация, за да я обработят от името на собственика на сайта и (ii), които са се съгласили да не я разкриват на други. Някои от тези лица може да се намират извън страната на субекта на защита на данните, но във всеки случай, не извън ЕИП.
   • Трети страни: Може да споделим вашите лични данни с трети страни само ако сте дали предварително съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за напред.
Други разкривания 
Когато смятаме това за необходимо и подходящо, можем да разкрием вашите лични данни: (а) съгласно приложимото законодателство, включително закони, извън вашата страна на пребиваване; (б)  за да се съобразим с  правен процес; (в)  за да отговорим на искания от публични и държавни органи, включително публични и държавни органи извън вашата страна на пребиваване; (г) за да може да прилагаме нашите общи условия; (д) за да защитим нашата дейност; (е) за да защитаваме нашите права, поверителност, безопасност или собственост и / или тези на нашите партньори, вие или други; и (ж) за да ни позволи да търсим налични средства за защита или да ограничим щетите, които можем да понесем.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

По правило ние съхраняваме вашите лични данни, докато сме във връзка с вас, и в продължение на година след приключването на комуникацията.

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни чрез прилагане на подходящи технически и организационни мерки при спазване на индустриалните стандарти.
Въпреки мерките, които прилагаме за защита на вашите лични данни, ние сме наясно, че предаването на информация по Интернет или други обществени мрежи не е напълно безопасно, с риск данните да бъдат прегледани и използвани от неоторизирани трети страни. Не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системите, които не са под нашия контрол.
ВАШИТЕ ПРАВА
Общият регламент относно защитата на личните данни признава редица права във връзка с вашите Лични данни. Можете да поискате достъп до вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на вашите данни и правото на преносимост на данните.
За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-долу. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:
Самоличност. Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи Лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната ви поща, посочен предварително от вас. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.
Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на вашите Лични данни, освен когато искането ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането ви.
Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни дадете допълнителна информация. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на вашето искане.
Права на трети страни. Няма да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.
Достъп
Можете да ни помолите:
   • да потвърдим, че ние обработваме вашите лични данни;
   • да предоставим копие от тези данни;
   • да ви предоставим информация относно вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.
Поправяне
Можете да поискате от нас да поправим или допълним ваши неточни или непълни лични данни.
Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.
Изтриване на данни
Вие можете да ни помолите да изтрием вашите лични данни, но единствено ако:
   • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
   • Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава само и единствено на съгласие); или
   • упражнявате законно право на възражение; или
   • те са били незаконно обработвани; или
   • е налице правно задължение в тази връзка.
Ние нямаме задължението да уважим вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:
   • за да се изпълни законово задължение; или
   • за да се установи, упражни или защити правна претенция.
Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.
Моля, имайте предвид, че процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в Сайта с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.
Ограничаване на обработването на данни
Можете да ни помолите да ограничим обработването на вашите лични данни, но единствено ако:
   • тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
   • обработването е незаконно, но вие не желаете данните бъдат изтрити; или
   • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
   • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.
Ние можем да продължим да използваме вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:
   • ако имаме Вашето съгласие; или
   • за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
   • за да се защитят правата на Собственика на сайта или на друго физическо или юридическо лице.
Преносимост на данните
Можете да ни помолите да предоставим вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:
   • обработването се основава на вашето съгласие или на сключването на договор с вас; и
   • обработването се извършва с автоматично средство.
Право на възражение
Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.
Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на вашите данни за целите на директния маркетинг, при наличие на такова обработване.
Вземане на автоматични решения
Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:
   • поражда правни последици за вас; или
   • ви засяга по подобен начин и в значителна степен.
Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:
   • ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с вас;
   • е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или
   • се базира на вашето изрично съгласие.
Право да подадете жалба до местния надзорен орган
Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. 
В България данните за контакт с надзорния орган за защита на Личните данни са, както следва:
Комисия за защита на личните данни
България, София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Телефон: + 359 2 915 35 18
E-mail: kzld@cpdp.bg

САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Настоящата Политика за поверителност не адресира, и ние не носим отговорност за, неприкосновеността, информацията или други практики на трети страни, включително трета страна, оперираща сайт, към който този Сайт препраща. 
Също така не сме отговорни за политиките и практиките за събиране, използване и разкриване на информация (включително практиките за сигурност на данните) на други организации като Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM или други доставчици на приложение, на социални медийни платформи, на операционна система, на безжични услуги или производители на устройства, включително във връзка с каквито и да е лични данни, които разкривате на други организации чрез или по отношение на нашите социални медийни страници.
АДМИНИСТРАТОР на лични данни
Администратор на Лични данни за информацията, която вие предоставяте или ние събираме съгласно настоящата Политика за поверителност е: Цветелина Пенкова, Собственик на Сайта.

CONTACT INFORMATION

Ако имате въпроси относно нашите Политики за поверителност, можете да се свържете с нас директно на имейл: nikola.mitov@la.europarl.europa.eu 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Можем да променяме настоящата Политика за поверителност по всяко време.
Съгласни сме, че промените не могат да имат обратно действие. Продължаващото ви използване на Сайта след обявяване на промени в Политиката за поверителност на Сайта, означава, че сте съгласни с актуализираните условия.
Последно актуализирана на: 28.04.2020 г.